Όροι χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1.      Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εικονικής πλατφόρμας) www.koketa.gr, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης στο Δικτυακό τόπο και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την δημιουργία παραγγελίας στην ιστοσελίδα www.koketa.gr, ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους αποδέχεται ως προς τις σχέσεις του με τον Πωλητή.

1.2.      Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι συμβατοί με το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών σύμφωνα με την ακόλουθη ιστοσελίδα https://kzp.bg/, καθώς και με τους άλλους κανονισμούς που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία. Στις 09.01.2016 άρχισε να λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την  online επίλυση δια-καταναλωτικών θεμάτων - η διεύθυνσή της είναι https://ec.europa.eu

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για το σκοπό των Όρων οι λέξεις και φράσεις που ακολουθούν θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται εδώ.

2.1.      Πωλητής - η Koketa και κάθε συνεργάτης της Koketa.

2.2.      Πελάτης - κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα Πωλητή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά και όχι μόνο, το να βλέπει τα προϊόντα, το να κάνει παραγγελίες, να αγοράζει προϊόντα,να επιστρέφει προϊόντα κ.λ.π.

2.3.      Ιστοσελίδα - εικονική πλατφόρμα πωλήσεων προϊόντων του domain www.koketa.gr.

2.4.      Λογαριασμός/Προφίλ - το τμήμα της ιστοσελίδας, εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη.

2.5.      Αγαπημένα - η είσοδος στο τμήμα που επιτρέπει στον Πελάτη / Χρήστη να δημιουργήσει τις δικές τους λίστες των αγαπημένων προϊόντων.

2.6.      Παραγγελία - το ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ Πελάτη και Πωλητή, με το οποίο ο αγοραστής ενημερώνει τον Πωλητή, μέσω της Ιστοσελίδας, για την πρόθεσή του να αγοράσει Προϊόντα και Υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα.

2.7.      Προϊόντα και Υπηρεσίες - κάθε αντικείμενο της σύμβασης που αφορά την πώληση στο χώρο της ιστοσελίδας.

2.8.      Προσφορές - κάθε εμπορικό μήνυμα που στοχεύει στην προώθηση ορισμένων Προϊόντων ή / και Υπηρεσιών που προτείνονται σε περιορισμένο αριθμό, εκτός εάν το εμπορικό μήνυμα ορίζεται διαφορετικά, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον Πωλητή.

2.9.      Συμβόλαιο - αντιπροσωπεύει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις μεταξύ Πωλητή και Πελάτη για την πώληση των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι και οι Γενικοί Όροι Χρήσης.

2.10.      Περιεχόμενο

•      όλες οι πληροφορίες που αφορούν την ιστοσελίδα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω σύνδεσης στο Internet και τη χρήση της συσκευής με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.

•      πληροφορίες σχετικά με τους Πελάτες και τα επακόλουθα Προϊόντα ή / και Υπηρεσίες ή / και τιμολόγηση από τρίτα πρόσωπα με τα οποία ο Πωλητής έχει συνάψει κάποια μορφή σύμβασης συνεργασίας.

•      τα στοιχεία για τον Πωλητή ή άλλα δεδομένα που τον αφορούν.

2.11.      Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter) - ένα εργαλείο για την περιοδική ενημέρωση για τα Προϊόντα, τις Υπηρεσίες του και τις Προσφορές του Πωλητή, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή SMS, χωρίς να δεσμεύει ή να αποτελεί ευθύνη του Πωλητή όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα μηνύματα.

2.12.      Συναλλαγή/Επιστροφή χρημάτων - Η δράση του Πωλητή για την επιστροφή του χρηματικού ποσού στον Αγοραστή, ως αποτέλεσμα της καταγγελίας ή μη λειτουργίας της σύμβασης πώλησης του αγαθού, η οποία πραγματοποιείται μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

2.13.      Προδιαγραφές - όλα τα χαρακτηριστικά ή / και οι περιγραφές των Προϊόντων και Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στην περιγραφή τους, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή.

2.14.      Βαθμολογία - η μέθοδος της έκφρασης της ικανοποίησης του Χρήστη / Πελάτη / Αγοραστή σε σχέση με ένα προϊόν (βαθμολογικά). Η βαθμολογία εκφράζεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5  (η χαμηλότερη είναι το 1, η υψηλότερη το 5) Αυτή η βαθμολόγηση πάντα συνοδεύεται από μια αναθεώρηση που γράφτηκε από τον Χρήστη / Πελάτη / Αγοραστή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.1.      Τα Ενημερωτικά Δελτία του Πωλητή, περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εκπτώσεις και άλλες προσφορές.

3.2.      Την στιγμή που ο Πελάτης δημιουργεί λογαριασμό στην Ιστοσελίδα ή κάνει κάποια παραγγελία, συμφωνεί στο να λαμβάνει Ενημερωτικά Δελτία ή SMS στο τηλέφωνό του, καθώς και ανακοινώσεις σχετικά με την παραγγελία και την επιστροφή των αγαθών και πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των στοιχείων του.

3.3.      Ακύρωση της λήψης του Ενημερωτικού Δελτίου μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή ο Πελάτης, χρησιμοποιώντας το ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται σε κάθε Ενημερωτικό Δελτίο ή στον αριθμό τηλεφώνου +302111982020.

3.4.      Ακόμη και αν ο Πελάτης έχει ακυρώσει τη λήψη ενημερωτικών δελτίων, πραγματοποιώντας μία νέα παραγγελία αυτόματα συμφωνεί και πάλι στην λήψη των ενημερωτικών δελτίων.

3.5.      Η άρνηση της λήψης του Ενημερωτικού Δελτίου δεν σημαίνει και την αυτόματη άρνηση της συναίνεσης στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αλλά ούτε και την αυτόματη ακύρωση του υπάρχοντος συμβολαίου.

3.6.      Παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνίας στον Πωλητή (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου) ο Πελάτης δίνεται ρητή συγκατάθεση στην Πωλητή και σε τρίτους, οι οποίοι είναι συνεργάτες  και προμηθευτές των υπηρεσιών μάρκετινγκ, δημοτικές ή κρατικές υπηρεσίες ή εταιρείες στον τομέα της ασφάλισης, όταν αυτό απαιτείται από την ειδική νομοθεσία και άλλες εταιρείες με τις οποίες η Πωλητή μπορεί να αναπτύξει κοινά προγράμματα προσφοράς αγαθών ή / και υπηρεσιών στην αγορά και κτλ.

3.7.      Η Πωλητή διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει σε ποιον να στείλει ενημερωτικά δελτία και να αφαιρέσει από τη βάση δεδομένων του χρήστη τη συγκατάθεσή για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων.

3.7.      Οι Πελάτες είναι υπεύθυνοι για την προστασία της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού τους, και είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασης τους. Η Πωλητή συνιστά ότι πρέπει να εξέρχονται από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε συνεδρίας πατώντας το κουμπί “Έξοδος”.

 

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

4.1.      Ο Πελάτης μπορεί να κάνει παραγγελία στο ηλεκτρονικό μαγαζί, αλλά θα πρέπει να συμπληρώσει:

•      έγκυρη διεύθυνση e-mail

•      σωστή διεύθυνση για την παράδοση των προϊόντων

•      σωστά στοιχεία επικοινωνίας - ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο

4.2.      Ο Πελάτης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία της αγοράς, η οποία δηλώθηκε από τον ίδιο και στάλθηκε στον Πωλητή, είναι πλήρεις και ακριβείς κατά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.

4.3.      Κάθε προστιθέμενο Προϊόν ή/και Υπηρεσία στο καλάθι αγορών, είναι διαθέσιμο για αγορά στο πλαίσιο των διαθέσιμων ποσοτήτων. Η προσθήκη Προϊόντος ή/και Υπηρεσιών στο καλάθι αγορών χωρίς να ολοκληρωθεί η αγορά,  δεν οδηγεί σε καταχώριση της σύμβασης και αυτόματη κράτηση των Προϊόντων / Υπηρεσιών. Η παραγγελία ενεργοποιείται με το πάτημα ενός δεύτερου κουμπιού «Αγορά», μετά το ανανέωση της Ιστοσελίδας με τις πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη παραγγελίας (στοιχεία παραγγελίας, ημερομηνία, διεύθυνση αποστολής και ημερομηνία παράδοσης).

4.4.      Όταν η παραγγελία καταχωρηθεί στέλνεται αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail του χρήστη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει  (η Πωλητή δεν ευθύνεται αν ο Πελάτης δεν παραλάβει αυτό email) . Στο email επιβεβαίωσης αναφέρονται τα δεδομένα της παραγγελίας ,ο αριθμός παραγγελίας, η ώρα και η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία. Επιβεβαίωση από το τηλέφωνο γίνεται μόνο εάν χρειάζεται ο Πελάτης πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη παραγγελία.

4.5.      Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Πωλητή να επικοινωνήσει μαζί του για την επιβεβαίωση της με κάθε δυνατό τρόπο, όταν απαιτούνται αλλαγές σε σχέση με την παραγγελία ή το συμβόλαιο του.

4.6.      Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει (να ακυρώσει) την παραγγελία του Πελάτη και να τον ενημερώσει. Για την ακύρωση της σύμβασης δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, οποιοδήποτε μέρος στο άλλο, σε σχέση με αυτό και ως εκ τούτου καμία από αυτές δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από την άλλη για την ακύρωση της στις ακόλουθες περιπτώσεις:

•      εκτέλεση νομισματικής συναλλαγής που έχει ως αποτέλεσμα την μη καταβολή χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή για πληρωμές on-line.

•      τα στοιχεία που παρέχει ο Πελάτης είναι ελλιπείς ή / και εσφαλμένα.

4.7.      Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει να αποσυρθεί από τη Συμφωνία εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης που έχει δηλώσει ο Πωλητής, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει την προπληρωμένη προμήθεια εντός 14 /δεκατεσσάρων/ ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε από τον Πελάτης ότι παραιτείται από τη σύμβαση. Το ποσό θα επιστραφεί ως εξής χωρίς να επιβαρυνθεί ο Πελάτης με πρόσθετες δαπάνες:

•      αν η παραγγελία είναι πληρωμένη μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας - το ποσό επιστρέφεται μέσω κάρτας.

•      αν η παραγγελία είναι πληρωμένη μέσω αντικαταβολής στον courier - μέσω τραπεζικού λογαριασμού ( IBAN )  που παρέχεται από τον Πελάτη.

4.8.      Ο Πωλητής δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή, σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης μέχρι την παραλαβή των Προϊόντων.

4.9.      Δικαίωμα επιστροφής των Προϊόντων έχουν μόνο οι χρήστες, βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, και μόνο αν τα Προϊόντα είναι άθικτα, αχρησιμοποίητα και με την ετικέτα τους.

4.10.      Στην περίπτωση παραγγελθέντων και πληρωμένων Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών από τον Πελάτη, που δεν μπορούν να παρασχεθούν/παραδοθούν από τον Πωλητή, ο τελευταίος ενημερώνει τον Πελάτη για αυτό και θα επιστρέψει στο λογαριασμό του Πελάτη το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί για την αγορά των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών εντός 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής ενημέρωσε τον Πελάτη για το γεγονός αυτό ή την ημερομηνία κατά την οποία ο Πελάτης ενημέρωσε με σαφήνεια την επιθυμία του να ακυρώσει την σύμβαση.

4.11.      Ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία (πριν αυτή αποσταλεί ) χωρίς να είναι αναγκασμένος να αναφέρει τους λόγους για την ακύρωση.

4.12.      Η ακύρωση της σύμβασης μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση/email: sales@koketa.gr. Για να είναι έγκυρη η ακύρωση, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει: τον αριθμό παραγγελίας, το ονοματεπώνυμό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),  και το κόστος της παραγγελίας.

 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1.      Η πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων μπορεί να γίνει με 3 τρόπους, χωριστά ή συνδυάζοντας τους. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής που επιλέγεται, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί δεν μεταβάλλεται και δεν προστίθενται πρόσθετα τέλη για τη διεκπεραίωση της πληρωμής.

•      Με αντικαταβολή στον διανομέα την ώρα της παραλαβής της.

•      Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

•      Με τη χρήση του εικονικού ποσού στο εικονικό πορτοφόλι..

5.2.      Το ποσό που ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει για κάθε προϊόν είναι η τιμή που αναγράφεται στο online κατάστημα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα ώρα και στιγμή.

 

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1.      Η παράδοση γίνεται μόνο σε επιτυχημένες παραγγελίες. Κατά την συσκευασία των παραγγελθέντων προϊόντων, ο χρήστης ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η παραγγελία του συσκευάζεται και θα δοθεί στην courier για την παράδοσή της, στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί.

6.2.      Το κόστος παράδοσης των προϊόντων, το οποίο προσφέρει η Πωλητή θα πρέπει να γνωστοποιείται στους όρους παράδοσης. Οι Όροι και το κόστος της παράδοσης των προϊόντων από την Πωλητή , κοινοποιούνται στον Πελάτη στη σελίδα „Παράδοση και Πληρωμή“.

6.3.      Οι παραδόσεις των δεμάτων εκτελούνται καθημερινά εκτός από τις Κυριακές και τις αργίες.

•      Κανονική παράδοση - από 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες, αναλόγως με την διεύθυνση του Πελάτη- διαθέσιμο για προϊόντα σε απόθεμα.

•      Εκτεταμένη παράδοση - εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τους υπαλλήλους της Πωλητή μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου - για τα προϊόντα με προ-παραγγελία από τους συνεργάτες του Πωλητή.

Το ίδιο δεν δεσμεύεται από τις άλλες λεπτομέρειες σχετικά με μια συγκεκριμένη παροχή Αγαθών/Υπηρεσιών. Σε περίπτωση απόκλισης από αυτή, είτε πρόκειται για χρόνο παράδοσης είτε για άλλο σκοπό, ο Πελάτης δεν δικαιούται αθέτηση υποχρέωσης.

6.4.      Οι παραδόσεις των δεμάτων γίνονται αποκλειστικά από την courier „Speedex“.

6.5.      Η παράδοση γίνεται στην ακριβή διεύθυνση που καθορίζεται από τον Πελάτη (είτε είναι η κατοικία του, είτε ο χώρος εργασίας του, είτε το κοντινότερο υποκατάστημα της Speedex στην πόλη του).

6.6.      Κάθε αποστολή είναι ασφαλισμένη, το ασφάλιστρο καταβάλλεται από τον Πωλητή.

6.7.      Εάν ο Πελάτης δεν παρέχει πρόσβαση και τις προϋποθέσεις για την παράδοση των εμπορευμάτων στην καθορισμένη διεύθυνση, εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή δεν πάει στο εν λόγω γραφείο „Speedex“ να λάβει εγκαίρως την αποστολή, αν ο ίδιος επέλεξε αυτή την επιλογή, ο Πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παραδώσει την παραγγελία.

 

7. ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ

7.1.      Για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη δημιουργείτε αυτόματα στην Ιστοσελίδα εικονικό πορτοφόλι. Ο Χρήστης μπορεί να ελέγξει την κατάσταση στο εικονικό πορτοφόλι του και τις συναλλαγές σε αυτό ανά πάσα στιγμή.

7.2.      Το εικονικό πορτοφόλι χρηματοδοτείται με ένα εικονικό ποσό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή αγαθών στο online κατάστημα.

7.3.      Στο εικονικό πορτοφόλι το ποσό μπορεί να συσσωρευτεί από τους ακόλουθους τρόπους:

•    μετά από αίτημα του Πελάτη να προστεθεί το ποσό από επιστροφή προϊόντος/ων από πληρωμένη / παραδομένη παραγγελία.

•    ως μπόνους ( το εικονικό ποσό ως μπόνους δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματικό ποσό ).

 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1.      Ο Πωλητής προσφέρει σε όλα τα Προϊόντα στην Ιστοσελίδα εγγυήσεις, σύμφωνα με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς και σε νομοθετικές και ρυθμιστικές πολιτικές του αντίστοιχου κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Εξαιρέσεις αποτελούν ορισμένες κατηγορίες που από τη φύση τους δεν διαθέτουν εγγυήσεις (καλλυντικά, κλπ).

8.2.      Όσον αφορά τα εμπορεύματα που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν από τους υπαλλήλους και συνεταίρους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών του www.koketa.gr, ο Πελάτης θα πρέπει να λάβει κατά την παραλαβή, κάθε αγαθού που έχει  εγγύηση, πιστοποιητικό εγγύησης με όλες τις λεπτομέρειες του κέντρου εξυπηρέτησης, το οποίο περιλαμβάνει και την προθεσμία της εγγύησης. Οι αντιπρόσωποι της Πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παρουσία νομικών εγγράφων και την τεκμηρίωση που πρέπει να συνοδεύει τα αγορασθέντα εμπορεύματα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών εγγύησης.

8.3.      Εάν ο Πελάτης δεν ενημερώσει την Πωλητή για την έλλειψη πιστοποιητικού εγγύησης (εφ’ όσων το απαιτούσε το συγκεκριμένο προϊόν), εντός της προθεσμίας των 48 (σαράντα οκτώ) ωρών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@koketa.gr, θα κριθεί από τον Πωλητή αν θα παρέχει εκ νέου πιστοποιητικό.

 

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

9.1.      Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα αγορασθέντα εμπορεύματα, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εντός της προθεσμίας των 14 /δεκατεσσάρων/ ημερών από την παραλαβή τους.

9.2.      Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει και πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων, εφόσον τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί εντός της προθεσμίας που απαιτείται, για λόγους που δεν οφείλονται στον πελάτη ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

9.3.      Κατά την ακύρωση της παραγγελίας ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα αγαθά που αγόρασε σε άριστη κατάσταση και με την ετικέτα.

9.4.      Κατά την ακύρωση της σύμβασης, σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει πληρώσει τα εμπορεύματα, πρέπει να επιστραφεί το ποσό που έχει καταβληθεί για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον Πελάτη ή στο εικονικό του πορτοφόλι, μέσα σε 14 / δεκατέσσερις / ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων από τον Πωλητή. Σε περίπτωση που η παραγγελία είναι πληρωμένη με χρεωστική / πιστωτική κάρτα - το ποσό θα επιστραφεί στην ίδια κάρτα με την οποία πλήρωσε ο Πελάτης. Τα ποσά δεν επιστρέφονται, μέχρι ο Πελάτης να επιστρέψει τα αγαθά. Αν τα εμπορεύματα δεν επιστραφούν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 9.1., ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων.

9.5.      Το δικαίωμα επιστροφής της αγοράς και επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει για τα εξής προϊόντα: μαγιό, εσώρουχα, κοσμήματα και ρολόγια.

9.6.      Το δικαίωμα επιστροφής της αγοράς πραγματοποιείται άμεσα, όταν το αγορασμένο εμπόρευμα δεν αντιστοιχεί σε όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών της σύμβασης πώλησης. Επιστροφή και αντικατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται για λογαριασμό του Πωλητή, όταν αυτά πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

•      ελαττωματικό προϊόν από εργοστασιακό λάθος

•      απουσιάζει κάποιο μέρος του προϊόντος

•      στάλθηκε λάθος προϊόν, από αυτό που παρήγγειλε

•      δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος ή / και χρώμα που ζητήθηκε.

•      έχει υποστεί φθορά κατά την μεταφορά του

9.7.      Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να δηλωθεί στην Πωλητή στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση sales@koketa.gr, ενώ ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα αγαθά μέσα σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες μετά από την παραλαβή τους.

9.8.      Κατά την ακύρωση της παραγγελίας ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει το προϊόν αλλαγής, που μπορεί να είναι το ίδιο προϊόν σε άλλο μέγεθος, άλλο χρώμα ή μπορεί απλά να επιστρέψει το προϊόν και να ζητήσει να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό που έχει πληρώσει για το αντικείμενο. Ο Πωλητής μπορεί να προτείνει στον Πελάτη προϊόντα για την αλλαγή του, τα οποία φέρουν την ίδια τιμή και στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει ακριβότερο προϊόν, πληρώνει μόνο την διαφορά από την αρχική τιμή. Μπορεί επίσης, να επιλέξει 2 ή και περισσότερα προϊόντα που έχουν την αντίστοιχη χρηματική αξία με το προϊόν που επιστρέφεται ή αν ο Πελάτης επιθυμεί κάποιο προϊόν χαμηλότερης αξίας του επιστρέφεται η διαφορά.

9.9.      Για την επιστροφή εμπορευμάτων βάσει καταγγελίας σε περιπτώσεις εκτός κατασκευαστικού ελαττώματος ή βλάβης κατά τη μεταφορά των προϊόντων πριν την παραλαβή, απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•      άριστη κατάσταση (το προϊόν δεν είναι σκισμένο, γδαρμένο, φθαρμένο, πλυμένο, σιδερωμένο).

•      δεν υπάρχει βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση.

•      είναι στην αρχική συσκευασία και φέρει την ετικέτα.

9.10.      Η επιστροφή των αγαθών, είτε σε περίπτωση ακύρωσης, είτε σε περίπτωση που το προϊόν δεν ικανοποιεί τον Πελάτη, μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο που του στάλθηκε και στην διεύθυνση που αναγράφεται στο δέμα που περιείχε το προϊόν αρχικά όταν το παρέλαβε.

9.11.      Στις αλλαγές το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων δεν επιβαρύνουν τον πελάτη. Αν ο πελάτης θέλει να αντικαταστήσει ή να επιστρέψετε το προϊόν, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την courier “Speedex”. Σε περίπτωση που η περιοχή του Πελάτη είναι εκτός της υπηρεσίας της εταιρείας ταχυμεταφορών “Speedex”, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον πωλητή μέσω τηλεφώνου στο +302111982020 για τις λεπτομέρειες της επιστροφής των αγαθών.

 

10. ΕΥΘΥΝΗ

10.1.      Την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, την πραγματοποίηση της αγοράς και την πραγματοποίηση της αντικατάστασης ενός προϊόντος την έχει ο Πωλητής. Με κάθε αποστολή προϊόντος, το δέμα, εκτός από το προϊόν αγοράς, συμπεριλαμβάνει και μία γραπτή αναφορά αγοράς με όλα τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας.

10.2.      Η Πωλητή δεν φέρει καμία ευθύνη για τρίτα πρόσωπα, τα οποία κρίνουν πως οι δημοσιεύσεις των πληροφοριών της παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλου είδους πνευματική ιδιοκτησία.

 

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

11.1.      Είναι δυνατόν, λόγω του περιορισμένου χώρου περιγραφής και της περίπλοκης δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές των προϊόντων να είναι ενίοτε ατελείς. .

11.2.      Όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε προσφορές/εκπτώσεις πωλούνται και αποστέλλονται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

11.3.      Οι Γενικοί όροι χρήσης της Πωλητή είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

11.4.      Οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει ότι ο Πελάτης (α) έχει διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς όρους χρήσης και (β) έχει συμφωνήσει να τους τηρεί άνευ όρων.

11.5.      Οι Γενικοί όροι μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς από την Πωλητή ανά πάσα στιγμή. Οι αλλαγές ισχύουν αμέσως και είναι υποχρεωτικές για όλους τους Χρήστες/Πελάτες.

11.6.      Η Πωλητή έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή αν επιβάλλονται από την επιβολή της νομοθεσίας. Μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ για τις ήδη παραδομένες και επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

11.7.      Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των Γενικών όρων , η Πωλητή θα ενημερώνει τους πελάτες της, δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Πελάτης υποχρεούται να ρωτήσει σχετικά με πιθανές αλλαγές στους γενικούς όρους της ιστοσελίδας κάθε φορά που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

11.8.      Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση της Ιστοσελίδας, διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, ανεξάρτητα από τον λόγο, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η δυνατότητα εφαρμογής των άλλων διατάξεων.

11.9.      Η Πωλητή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών τεχνικών σφαλμάτων ή παραλείψεων σε αυτές τις πληροφορίες, η Πωλητή διευκρινίζει ότι, οι εικόνες του προϊόντος είναι πληροφοριακές και καθοδηγητικές, αντίστοιχα τα παραδοθέντα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες λόγω αλλαγής των χαρακτηριστικών ή του σχεδιασμού τους.

11.10.      Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων, που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, μπορούν να αλλάξουν από την Πωλητή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να περιέχουν τεχνικά λάθη. Ο πωλητής μπορεί να ακυρώσει μία παραγγελία στις παρακάτω περιπτώσεις:

•    όταν το συνολικό χρηματικό ποσό είναι μηδενικό.

•    όταν το συνολικό χρηματικό ποσό είναι ξεκάθαρα χαμηλότερο, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα του ίδιου τύπου στην ιστοσελίδα.

11.11.      Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους Ιστότοπους. Η Πωλητή δεν ευθύνεται για την πολιτική απορρήτου άλλων Ιστότοπων των οποίων δεν διαχειρίζεται καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

11.12.      Υποβάλλοντας μια παραγγελία στον Ιστότοπο, ο Αγοραστής συμφωνεί τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να δηλώσει την προθυμία του να παραλάβει τα προϊόντα ή την υπηρεσία από τον Πωλητή έναντι πληρωμής.

11.13.      Ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη για την καταχώρηση της παραγγελίας στο σύστημά του, η οποία όμως δεν απαιτεί επιβεβαίωση ή αποδοχή δέσμευσης για την εκτέλεση από τον Πελάτη. Η ενημέρωση από τον Πωλητή γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ) ή τηλεφώνου.

11.14.      Με αυτή την έννοια, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει οποιοδήποτε ή και όλα τα προϊόντα ή να μην εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών της παραγγελίας κατά την κρίση του, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω: εξάντληση της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων ή της αλλαγής των τιμών. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής ενημερώνει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, η αποκλειστική ευθύνη του πωλητή είναι να επιστρέψει την τελική ληφθείσα τιμή των Προϊόντων ή Υπηρεσιών.

11.15.      Η σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ Πωλητή και Πελάτη θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά την παραλαβή της ειδοποίησης του Πωλητή, από τον Πελάτη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο,  ότι είναι πρόθυμος να παράσχει την Υπηρεσία ή να στείλει τα Προϊόντα από την Εντολή Αγοράς στον προμηθευτή. Να παραδοθεί σε μια διεύθυνση που καθορίζεται από τον πελάτη, σύμφωνα με τις επιλογές παράδοσης, τους όρους τιμολόγησης και την πολιτική της εταιρείας.

11.16.      Η σύμβαση αγοράς που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αποτελείται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τις πληροφορίες που ζητούνται και παρέχονται από τον Αγοραστή στην Ιστοσελίδα.

11.17.      Η πρόσβαση στον Ιστότοπο www.koketa.gr με σκοπό την εγγραφή παραγγελίας επιτρέπεται σε κάθε πελάτη.

11.18.      Η Πωλητή διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε τμήματα αυτού σε επισκέπτες που έχουν εγγραφεί

11.19.      Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει σχόλια για τα Προϊόντα ή /και τις Υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνεί με την Πωλητή στις συγκεκριμένες διευθύνσεις στην ενότητα Επικοινωνία του Ιστότοπου ή τηλεφωνικά. Δημοσιεύσεις ή μηνύματα που περιέχουν άσεμνες λέξεις ή ακατάλληλο λεξιλόγιο θα αφαιρεθούν από τον Ιστότοπο ή θα αγνοηθούν. Ο Πωλητής έχει την ελευθερία να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει ο Πελάτης χωρίς να χρειάζεται να παρακινήσει τις ενέργειές του σε σχέση με αυτό. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα μιας και μόνο εγγραφής/λογαριασμού και χρήσης αυτού.

11.20.      Ο πελάτης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί λογαριασμούς άλλου καταχωρημένου χρήστη ή να παρέχει σε τρίτους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το λογαριασμό του. Δεν μπορεί να δημιουργήσει κακόβουλα επιπλέον λογαριασμούς εγγραφής για την κατάχρηση της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας ή άλλων χρηστών ή για την προσπάθεια υποβολής σε άλλον χρήστη.

11.22.      Σε περίπτωση ασυνήθιστα υψηλής επισκεψιμότητας στον Ιστότοπο, η Πωλητή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τους Πελάτες να εισαγάγουν με μη αυτόματο τρόπο τους κωδικούς επικύρωσης των captcha προκειμένου να προστατεύσουν τις δημοσιευμένες πληροφορίες στον Ιστότοπο.

11.23.      Η Πωλητή μπορεί να δημοσιεύει διαφημίσεις ή πληροφορίες σχετικές με την διαφήμιση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προσφορών που προσφέρονται από αυτήν ή τους συνεργάτες της για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και πληροφορίες για τα αποθέματα και την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

11.24.      Όλες οι τιμές των Προϊόντων ή/και των Υπηρεσιών του Ιστότοπου είναι τελικές, δηλώνονται σε € (ΕΥΡΩ) με όλους τους φόρους ή τα τέλη που απαιτούνται από το νόμο.

11.25.      Σε περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών ή τραπεζικών πληρωμών, ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τέλη, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον αγοραστή όσον αφορά την ίδια τη συναλλαγή, καθώς και στην περίπτωση ανταλλαγών από το νόμισμα που εφαρμόζει η τράπεζα που εκδίδει την κάρτα στον πελάτη, σε περίπτωση που το νόμισμα είναι διαφορετικό από το ευρώ. Τα έξοδα που σχετίζονται με τέτοιες πληρωμές αφορούν αποκλειστικά το κόστος του αγοραστή.

11.26.      Όλες οι εικόνες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο έχουν ως μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν κάποια εικόνα για τον τύπο του Προϊόντος / Υπηρεσίας που προσφέρεται, αντί να το παρουσιάσουν με ακρίβεια. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να ζητήσει την ευθύνη του Πωλητή για τέτοιες ασυνέπειες.

11.27.    Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα ή άλλες υπηρεσίες για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να ειδοποιήσει ή να λάβει τη συγκατάθεση του αγοραστή για να το πράξει.

 

12. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΤΕΙΣ

12.1.      Καμία πλευρά (του αγοραστή ή του πωλητή) δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός πέρα από τον έλεγχο του αγοραστή και του πωλητή, το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.

12.2.      Εάν εντός 14 /δεκατεσσάρων/ ημερών από την ημερομηνία της εκδήλωσης, δεν λυθεί το πρόβλημα, οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τον αντισυμβαλλόμενο που καταγγέλλει τη σύμβαση, χωρίς να οφείλει την αποζημίωση για τυχόν ζημίες.

 

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

13.1.      Το περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο "Ορισμοί", συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων, τυχόν γραφικών εικόνων ή λεζάντων, εμπορικών συμβόλων, δυναμικών συμβόλων, κειμένων ή / και περιεχομένου πολυμέσων στον ιστότοπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από την Πωλητή.

13.2.      Τίποτα στη σύμβαση εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη δεν θα θεωρείται ως άδεια από την Πωλητή για αντιγραφή, διανομή, δημοσίευση, διάθεση σε τρίτους, τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά και όχι μόνο στα περιεχόμενα των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων περιεχόμενο πολυμέσων στην περιοχή ή τις περιγραφές των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών με κάθε τρόπο, όπως με την εισαγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου εξωτερικής ιστοσελίδας, αφαιρώντας τα σημάδια της Πωλητή. Ο Πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει, να πουλήσει, να διανείμει υλικά που δημιουργήθηκαν μέσω της αναπαραγωγής (αντιγραφής), της τροποποίησης ή της δημοσίευσης του Περιεχομένου εκτός από τη ρητή συγκατάθεση της Πωλητή.

13.3.      Οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση ο Πελάτης, ανεξάρτητα από τα μέσα, υπόκειται σε ρύθμιση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

13.4.      Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει και να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός αν αυτό είναι ασυμβίβαστο με τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου.

13.5.      Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς μόνο εάν έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της Πωλητή γι 'αυτό και μόνο το τμήμα του Περιεχομένου, τον τρόπο και την έκταση της χρήσης του, καθώς και τις προθεσμίες για τις οποίες χορηγείται ρητώς αυτή η συγκατάθεση . Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου θεωρείται παραβίαση αυτού και της συμφωνίας του Πελάτη με την Πωλητή και  παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Πωλητή, η οποία δικαιούται να αναλάβει την ευθύνη του Πελάτη γι 'αυτό.

13.6.      Η απλή δημοσίευση ή παραπομπή στο Περιεχόμενο ή σε μέρη του από την Πωλητή δεν θα θεωρηθεί ως συναίνεση από την Πωλητή για να επιτρέψει στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο ή μέρη του για σκοπούς άλλους από τις προσωπικές του ανάγκες και για επικοινωνία με  την Πωλητή.

13.7.      Οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους από εκείνους που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους ή οποιαδήποτε άλλη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Πωλητή απαγορεύεται.

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις έχουν γίνει δεκτοί από τον Διαχειριστή Πωλητή και η τελευταία αλλαγή έγινε στις 22.08.2017.